Katalog o zwyczajach, legendach i przepisach kulinarnych Gminy Świątniki Górne

Stowarzyszenie Przyjaciół Świątnik Górnych zrealizowało Mały projekt pt. „Katalog o zwyczajach, legendach i przepisach kulinarnych Gminy Świątniki Górne”.

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 Kwota dotacji:  4 671,10 zł

Celem realizacji  projektu jest zachowanie dziedzictwa kulturowego obszaru oraz promocja lokalnej twórczości przez przygotowanie i wydanie publikacji o zwyczajach, legendach i przepisach kulinarnych Gminy Świątniki Górne.

Wydano 2000 egzemplarzy publikacji.

Wydanie katalogu wpłynęło na aktywizację mieszkańców gminy, którzy pomagali w pozyskaniu materiałów, informacji i zdjęć potrzebnych do publikacji oraz pozwoliło na rozpowszechnianie wiedzy o tradycji, legendach, zwyczajach, przepisach kulinarnych mieszkańców gminy Świątniki Górne.

Publikacja wydana w ramach operacji jest rozpowszechniania przez członków Stowarzyszenia Przyjaciół Świątnik Górnych  podczas każdej uroczystości, eventach, spotkaniach odbywających się w Gminie Świątniki Górne oraz na terenie LGD.