Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Woli Radziszowskiej jako Lokalnego Centrum Integracji

Stowarzyszenie Miłośników Doliny Cedronu zrealizowało Mały projekt pt. Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Woli Radziszowskiej jako Lokalnego Centrum Integracji.

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 Kwota dotacji:  23 734,92 zł

Celem realizacji  projektu jest modernizacja i wyposażenie istniejącej świetlicy wiejskiej, która po otwarciu w nowym odremontowanym wydaniu będzie spełniać rolę nowoczesnego swoistego centrum integracji lokalnej.

 W ramach projektu zrealizowano następujące zadania: 

W ramach realizacji operacji wykonano następujące zadania:

  1. zatrudniono koordynatora
  2. pomalowano świetlicę
  3. zakupiono i zamontowano: panele podłogowe, drzwi, żaluzje, lampy wiszące
  4. zakupiono wyposażenie świetlicy: lampę stojącą na biurko, stoliki świetlicowe, krzesła, biurko, regał z szafą, gablotę informacyjną, laptop, projektor multimedialny, ekran ścienny, telefax, drukarkę
  5. opracowano i wydano informator promocyjny

Wolontariusze wykonali prace porządkowe oraz pomogli w montażu oświetlenia, sprzętu i wyposażenia.