Organizacja szkoleń komputerowych dla członkiń Kół Gospodyń Wiejskich z gmin Skawina i Mogilany

Stowarzyszenie „Nasze Miasto, Nasza Gmina” w Skawinie zrealizowało Mały projekt pt. Organizacja szkoleń komputerowych dla członkiń Kół Gospodyń Wiejskich z gmin Skawina i Mogilany.

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 Kwota dotacji:  10 327,87 zł

Celem realizacji  projektu jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich oraz podniesienie świadomości społeczności lokalnej poprzez nabycie umiejętności obsługi komputera i korzystania z Internetu wśród kobiet (mieszkanek obszarów wiejskich Gminy Skawina i Mogilany), będących członkiniami Kół Gospodyń Wiejskich i innych organizacji społecznych.

W ramach realizacji operacji wykonano następujące zadania:

  1. zatrudniono koordynatora
  2. przeprowadzono nabór uczestników szkolenia
  3. podpisano umowy bezpłatnego użyczenia lokali, w których odbyły się szkolenia
  4. zakupiono materiały szkoleniowe dla uczestników
  5. podpisano umowę z firmą, która przeprowadziła szkolenia
  6. przeprowadzono zajęcia szkoleniowe

Szkolenie komputerowe dla członkiń Kół Gospodyń Wiejskich było bardzo udanym przedsięwzięciem. Wzięło w nim udział 60 kobiet. Członkiniami KGW są w dużej części kobiety, które wcześniej nie miały możliwości zapoznać się z obsługą komputera oraz nabyciem umiejętności korzystania z internetu. W dzisiejszych czasach komputer stanowi czasem niezbędne narzędzie funkcjonowania w życiu zarówno zawodowym jak i prywatnym. Dlatego kurs spotkał się z tak ogromnym zainteresowaniem. Z naszych badań wynika, że członkinie KGW są bardzo zadowolone z odbycia kursu. Wiemy również, że chętnie wzięłyby udział w dalszych szkoleniach z tego zakresu.