Organizacja „Biesiady Świątnickiej” – plenerowej imprezy kulturalno-integracyjnej w Świątnikach Górnych

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Świątnikach Górnych zrealizował Mały projekt pt. Organizacja „Biesiady Świątnickiej” – plenerowej imprezy kulturalno-integracyjnej w Świątnikach Górnych.

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 Kwota dotacji:  11 315,34 zł

Cele realizacji projektu:

 1. Dobre warunki sprzyjające aktywności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej mieszkańców
 2. Warunki sprzyjające aktywności społecznej poprzez organizację imprezy plenerowej "Biesiada Świątnicka" angażującej w jej przygotowanie i realizację podmioty i grupy społeczne z obszaru Lokalnej Grupy Działania "Blisko Krakowa".
 3. Projekt będzie zaspakajał potrzeby społeczne i kulturalne mieszkańców oraz wpływał na zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu. 

Biesiada Świątnicka odbyła się 19 czerwca 2010 roku.

W ramach operacji wykonano następujące zadania:

 1. Promocja imprezy (ulotki, plakaty),
 2. Wynajem sceny, zadaszenia, oświetlenia,
 3. Występ muzycznej gwiazdy wieczoru,
 4. Występ grupy "Skrzat" w części programu artystycznego dla dzieci,
 5. Wynajem grupy muzycznej,
 6. Zaproszenie gwiazdy wieczoru, konferansjera,
 7. Zakup instrumentu muzycznego,
 8. Obsługa akustyczno - oświetleniowa
 9. Organizacja punktu gastronomicznego.
 10. Wynajem toalet,