Promocja i doposażenie Muzeum Ślusarstwa im. Marcina Mikuły w Świątnikach Górnych poprzez druk folderów i zakup wyposażenia

Muzeum Ślusarstwa im. Marcina Mikuły w Świątnikach Górnych zrealizowało Mały projekt pt. Promocja i doposażenie Muzeum Ślusarstwa im. Marcina Mikuły w Świątnikach Górnych poprzez druk folderów i zakup wyposażenia.

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 Kwota dotacji:  8 169,91 zł

Celem realizacji  projektu jest wzrost atrakcyjności turystycznej, zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców poprzez wyposażenie muzeum w kopię zbroi husarskiej oraz wzrost świadomości dziedzictwa kulturowego społeczności lokalnej poprzez wydanie 11 050 egzemplarzy folderów promujących muzeum i atrakcje turystyczne regionu.

W ramach projektu zrealizowano następujące zadania: 

  1. Doposażenie Muzeum - zakup kopii uzbrojenia husarskiego (hełm, osłona rąk, osłona tułowia).
  2. Projekt i druk materiałów promujących Muzeum.
  3. Zakup sprzętu komputerowego w celu archiwizacji zbiorów oraz licencjonowanych programów do obsługi komputera.