Organizacja szkolenia dla dzieci i młodzieży w sekcji piłki nożnej, siatkówki, unihokeja i boksu w Krzęcinie

W sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Krzęcinie od dnia 02 stycznia 2012 roku do dnia 22 czerwca 2012 roku Uczniowski Klub Sportowy "Feniks" Krzęcin zrealizował I etap „Małego projektu” pt. „Organizacja szkolenia dla dzieci i młodzieży w sekcji piłki nożnej, siatkówki, unihokeja i boksu w Krzęcinie”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Całkowita wartość projektu:  24 024,00 zł

Wartość I etapu: 20 592,00 zł

Wartość dotacji z EFRROW dla I etapu: 14 414,40 zł

Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich przez organizację zajęć szkoleniowych dla dzieci i młodzieży w sekcji piłki nożnej, siatkówki, unihokeja i boksu. Projekt zakłada II etapy jego realizacji.

W ramach etapu I zrealizowano następujące zadania:

- zorganizowano i przeprowadzono w terminie od 02 stycznia 2012 do 22 czerwca 2012 r. 288 godzin szkolenia w czterech sekcjach:

po 96 godzin w każdej dyscyplinie w sali gimnastycznej w Krzęcinie. Zajęcia w poszczególnych sekcjach były prowadzone:

  1. 72 godziny: piłka nożna – 2 grupy chłopców (30 osób);
  2. 72 godziny: siatkówka – 2 grupy dziewcząt (30 osób);
  3. 72 godziny: unihokej – 2 grupy (13 dziewcząt i 13 chłopców);
  4. 72 godziny: boks – 1 grupa (11 dziewcząt i 11 chłopców).

 Łącznie w szkoleniu wzięło udział 108 osób (54 dziewczęta
i 54 chłopców).

Zajęcia cieszyły się dużym powodzeniem i pozwoliły uczestnikom zapoznać się z nowymi formami spędzania czasu wolnego, a w dalszej perspektywie na poprawę jakości ich życia.

Galeria zdjęć