Promocja i doposażenie Prehistorycznej Osady w Woli Radziszowskiej jako unikalnej atrakcji turystycznej oraz organizacja przedsięwzięć kulturalno-edukacyjnych

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica zrealizowała Mały projekt pt. "Promocja i doposażenie Prehistorycznej Osady w Woli Radziszowskiej jako unikalnej atrakcji turystycznej oraz organizacja przedsięwzięć kulturalno-edukacyjnych”.

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Całkowita wartość projektu:  37 271,57 zł

Wartość dotacji z EFRROW: 23 731,16 zł

Celem realizacji  projektu jest: Wzrost atrakcyjnośc turystycznej obszarów wiejskich przez oznakowanie, wyposażenie, promocję Prehistorycznej Osady w Woli Radziszowskiej i zorganizowanie w niej cyklu działań kulturalno - edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

W ramach projektu zrealizowane zostały następujące zadania;

 1. Wykonano i zamontowano 22 tablice drogowe- informacyjne / drogowskazy wzdłuż trasy prowadzącej do Osady.
 2. Wykonano i zamontowano 3 tablice reklamujące Osadę  (wymiary: 2,30mx1,70m, 2,00mx1,50m, 1,50mx1,00m).
 3. Opracowano i wydano Przewodnik „ Jak żyli ludzie przed 3000lat” oraz wydano ulotkę reklamową z mapką dojazdu oraz rozmieszczeniem obiektów  Osady.
 4. Wykonano projekt identyfikacji Osady ( logo Osady, projekty tablic i oznaczeń ).
 5. Wykonano i zamontowano 1 tablicę reklamującą osadę z opisem obiektów wewnątrz Osady (wymiary 300x250).
 6. Wykonano i zamontowano 12 tablic informacyjnych opisujących obiekty znajdujące się wewnątrz Osady.
 7. Wykonano i zamontowano makietę - MONIDŁO do pamiątkowych "rodzinnych" zdjęć.
 8. Zbudowano "Prehistoryczną klasę" dla około 30 osób.
 9. Wykonano 2 drewniane stoły i 4 ławek dla  około 30 osób w  "Prehistorycznej Klasie".
 10. Uszyto 10 rekonstrukcji strojów z epoki brązu oraz wykonano ozdoby i akcesoria charakterystyczne dla epoki.
 11. Opracowano merytorycznie, zaprojektowano i wydrukowano 500 szt. Przewodnika po Prehistorycznej Osadzie.
 12. Wydano 500 szt. Mapki dojazdowej oraz  obrazującej plan rozmieszczenia obiektów Osady.
 13. Przeprowadzono 30 warsztatów edukacyjnych- ceramicznych „ Jak żyli ludzie przed 3000lat”, w których wzięło udział 726 uczniów z opiekunami.

Operacja zrealizowała cel: „Wzrost atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich przez oznakowanie, wyposażenie, promocję Prehistorycznej Osady w Woli Radziszowskiej i zorganizowanie w niej cyklu działań kulturalno - edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.” Realizacja operacji przyczyniła się do poprawy warunków sprzyjających aktywności społecznej, kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej mieszkańców a także pozwoliła na rozpowszechnienie informacji o Osadzie, dzięki przygotowanym materiałom reklamowym ( ulotki z mapką dojazdową i rozmieszczeniem obiektów w Osadzie) oraz zainstalowaniu na trasie Kraków -Skawina-Wola Radziszowska tabliczek-drogowskazów oraz dużych tablic  z wizerunkiem Osady i informacjami, jak do niej dotrzeć, co w bezpośredni sposób wpłynęło na wzrost liczby osób odwiedzających Osadę. W 2011 roku Osadę odwiedziło ponad 1200 osób , a na połowę maja br. ( początek sezonu!) już ponad 800.

Mapka dojazdu do osady

Galeria zdjęć