Kupuj Lokalnie – promocja lokalnych produktów i usług poprzez uruchomienie strony internetowej oraz wydanie informatora

14-02-2018

W okresie od 30 października 2013 r. do 31 marca 2015 r. Galicyjska Izba Gospodarcza zrealizowała mały projekt pt. „Kupuj Lokalnie – promocja lokalnych produktów i usług poprzez uruchomienie strony internetowej oraz wydanie informatora”.

Celem projektu jest promocja lokalnej przedsiębiorczości poprzez utworzenie strony internetowej i wydanie publikacji.

Wnioskowana kwota pomocy:  14 998,84 zł.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W ramach realizacji projektu wydano:

- bezpłatny informator pn. „KUPUJ LOKALNIE” o firmach, produktach i usługach z terenu Gminy Świątniki Górne i Mogilany w nakładzie 8000 szt.,

- ulotkę promującą przedsięwzięcie w ilości 1000 szt.,

- oraz utworzono stronę internetową – www.kupujlokalnie.net.

Utworzona strona internetowa, informator oraz ulotka prezentują lokalne produkty i usługi z obszaru dwóch gmin: gm. Mogilany i gm. Świątniki Górne. Dzięki realizacji projektu zwiększono konkurencyjności lokalnych firm oraz wzrosła świadomość mieszkańców o możliwości korzystania z atrakcyjnych ofert lokalnych przedsiębiorców. 

 

więcej

Zakup i udostępnienie hali namiotowej społeczności lokalnej

14-02-2018

W okresie od 23 czerwca 2014 r. do 24 listopada 2014 r. Ochotnicza Straż Pożarna we Włosani zrealizowała mały projekt pt. „Zakup i udostępnienie hali namiotowej społeczności lokalnej”.

Celem projektu jest podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej poprzez zakup i udostępnianie hali namiotowej.

Wnioskowana kwota pomocy: 19 089,60 zł

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W ramach realizacji projektu zakupiono jedną halę namiotową, o wymiarach: 10x10 m. Hala namiotowa przechowywana jest w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej i udostępniana każdorazowo społeczności lokalnej. Korzystanie z hali namiotowej jest nieodpłatne. Dzięki realizacji projektu uległy poprawie warunki sprzyjające aktywności społecznej mieszkańców, udostępniana hala namiotowa  jest wykorzystywany podczas różnego rodzaju spotkań i imprez, które przyczyniają się do społecznej integracji mieszkańców. Ponadto realizacja projektu przyczyniła się do stworzenia trwałej i dostępnej oferty spędzania wolnego czasu,
w rezultacie czego wzrosła jakość życia społeczności lokalnej.

 

więcej

Zakup sprzętu w miejscowości Zelczyna i udostępnianie go społeczności lokalnej

14-02-2018

W okresie od 23 czerwca 2014 r. do 8 grudnia 2014 r. Kółko Rolnicze w Zelczynie zrealizowało mały projekt pt. „Zakup sprzętu w miejscowości Zelczyna i udostępnianie go społeczności lokalnej”.

Celem projektu jest rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez zakup i udostępnianie sprzętu – ławo-stoły.

Wnioskowana kwota pomocy: 9 374,00 zł

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W ramach realizacji projektu zakupiono 30 kompletów ławo-stołów. Zestawy są składane, tak aby łatwiejsze było ich przechowywanie, udostępnianie i transport. Jeden zestaw składa sie ze stołu i dwóch ław. Sprzęt przechowywany jest w budynku Kółka Rolniczego w Zelczynie i udostępniany każdorazowo społeczności lokalnej. Korzystanie ze sprzętu jest nieodpłatne. Dzięki realizacji projektu uległy warunki sprzyjające aktywności społecznej mieszkańców, udostępniany sprzęt jest wykorzystywany podczas różnego rodzaju spotkań i imprez, które przyczyniają się do społecznej integracji mieszkańców. Ponadto realizacja projektu przyczyniła się do stworzenia trwałej i dostępnej oferty spędzania wolnego czasu, w rezultacie czego wzrosła jakość życia społeczności lokalnej.

 

więcej

Remont połączony z modernizacją podłogi w świetlicy wiejskiej we Wrząsowicach

14-02-2018

W okresie od 20 czerwca 2014 r. do 31 marca 2015 r. Ochotnicza Straż Pożarna we Wrząsowicach zrealizowała mały projekt pt.„Remont połączony z modernizacją podłogi w świetlicy wiejskiej we Wrząsowicach”.

Celem operacji jest poprawa jakości życia na obszarze LGD poprzez remont połączony z modernizacją podłogi w istniejącej świetlicy wiejskiej.

Wnioskowana kwota pomocy:  49 510,81 zł

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W ramach realizacji projektu dokonano rozbiórki starej podłogi, ułożono podkład, izolacje drenaże oraz położono nowy parkiet i płytki. Zostały odświeżone również przyległe ściany. Korzystanie z wyremontowanej i zmodernizowanej świetlicy wiejskiej jest nieodpłatne. Dzięki realizacji projektu uległy poprawie warunki sprzyjające aktywności społecznej mieszkańców, świetlica wiejska jest wykorzystywany podczas różnego rodzaju spotkań i imprez, które przyczyniają się do społecznej integracji mieszkańców. Ponadto realizacja projektu przyczyniła się do stworzenia trwałej i dostępnej oferty spędzania wolnego czasu, w rezultacie czego wzrosła jakość życia społeczności lokalnej.

 

więcej

Zakup bramek i wykonanie piłkochwytów na terenie rekreacyjno - sportowym we Wrząsowicach

14-02-2018

W okresie od 20 czerwca 2014 r. do 22 grudnia 2014 r. Ludowy Klub Sportowy Zielonka Wrząsowice zrealizowało mały projekt pt. „Zakup bramek i wykonanie piłkochwytów na terenie rekreacyjno - sportowym we Wrząsowicach”.

Celem projektu jest poprawa warunków sprzyjających aktywności społecznej poprzez zakup bramek i wykonanie piłkochwytów na terenie rekreacyjno – sportowym we Wrząsowicach.

Wnioskowana kwota pomocy:  23 410,64 zł

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W ramach realizacji projektu zakupiono 1 komplet bramek oraz 1 komplet piłkochwytów wraz z montażem. Sprzęt został zamontowany na terenie ogólnodostępnego boiska sportowego, zlokalizowanego w centralnej części Wrząsowic. Korzystanie z wyposażonego boiska sportowego jest nieodpłatne. Dzięki realizacji projektu uległy poprawie warunki sprzyjające aktywności społecznej mieszkańców. Wyposażone boisko jest wykorzystywane podczas różnego rodzaju spotkań i imprez, treningów sportowych, które przyczyniają się do społecznej integracji mieszkańców. Ponadto realizacja projektu przyczyniła się do stworzenia trwałej i dostępnej oferty spędzania wolnego czasu, w rezultacie czego wzrosła jakość życia społeczności lokalnej.

 

więcej