Modernizacja ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Woli Radziszowskiej

Rzymskokatolicka Parafia pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Woli Radziszowskiej zrealizowała Mały projekt pt. „Modernizacja ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Woli Radziszowskiej”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wnioskowana kwota dotacji:  24 420,00 zł

Celem realizacji  projektu jest poprawa warunków sprzyjających aktywności społecznej poprzez modernizację ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Woli Radziszowskiej.

W ramach realizacji projektu wykonano następujące prace budowlane w ramach modernizacji ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Woli Radziszowskiej:

-       Usunięcie namułu o grubości 8 cm

-       Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, grunt kat. I-II

-       Ława betonowa pod obrzeża

-       Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

-       Nawierzchnie z klińca 0,16 o grubości 15 cm po uwałowaniu

-       Osadzenie elementów stalowych, tuleje do słupków do siatkówki i tenisa

-       Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja słupków, stojaków, stojaki do siatkówki i kometki

-       Ręczne wykopy fundamentalne z transportem urobku samochodami na odległość do 1 km, kat. gruntu III

-       Betonowanie fundamentu pod stojak kosza

-       Ustawianie i regulacja stojaków do koszykówki, tablicę 90x120 oraz kosz z siatka łańcuszkową

Dzięki realizacji operacji boisko wielofunkcyjne w Woli Radziszowskiej stało się bardziej funkcjonalne i atrakcyjne oraz lepiej służy społeczności lokalnej, co w bezpośredni sposób przyczyniło się do poprawy warunków sprzyjających aktywności społecznej mieszkańców oraz promocji i organizacji aktywnego trybu życia. Z boiska mogą bezpłatnie korzystać mieszkańcy wsi Wola Radziszowska i okolic.