Perspektywy-Potencjał-Partnerstwo-Rozwój. Podsumowanie realizacji LSR 2009-2015

Perspektywy-Potencjał-Partnerstwo-Rozwój. Podsumowanie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Blisko Krakowa na obszarze gmin: Czernichów, Mogilany, Skawina i Świątniki Górne w ramach środków PROW 2007-2013. /pobierz/

plakat do siedzibyOperacja pn. „Ewaluacja zewnętrzna małopolskich lokalnych strategii rozwoju” mająca na celu identyfikację
i ocenę efektów realizacji lokalnych strategii rozwoju 2014-2020 w województwie małopolskim zakończoną
opracowaniem narzędzia wspierającego zarządzanie strategiczne lokalnych grup działania poprzez przeprowadzenie
ewaluacji zewnętrznej w okresie maj-październik 2021 r., współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Schematu II Pomocy Technicznej ,,Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.