Odnowa i rozwój wsi

  1. Budowa chodnika w Mogilanach wraz z budową odwodnienia, kanalizacji deszczowej oraz zjazdów indywidualnych na ul. Zakopiańskiej odcinek od ul. Świątnickiej do ul. Jaśminowej.
  2. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy wielofunkcyjnym budynku komunalnym w Świątnikach Górnych przy ul. Bruchnalskiego 36.
  3. Zagospodarowanie Czernichowa – kształtowanie obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców w miejscowości Czernichów.

Utrzymanie strony internetowej jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER - Poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki: Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 z udziałem lokalnej społeczności.

Do prawidłowego działania strony niezbędne są pliki cookie, zapoznaj się z naszą polityką plików cookie.     AKCEPTUJĘ