Raporty monitorujące i ewaluacyjne

2017

Raport ewaluacyjny - 2017 rok

IV kwartał (październik-grudzień ) 2017 r.

III kwartał (lipiec-wrzesień) 2017 r.

II kwartał (kwiecień-czerwiec) 2017 r.

I kwartał (styczeń-marzec) 2017 r.

2016

Raport ewaluacyjny - 2016 rok

IV kwartał (październik-grudzień) 2016 r.

III kwartał (lipiec-wrzesień) 2016 r.

II kwartał (kwiecień-czerwiec) 2016 r.


2009-2015 Raporty końcowe

Małe Projekty

Odnowa i rozwój wsi

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw


2015/1

Małe Projekty

Odnowa i rozwój wsi

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw


2014/4

Małe Projekty

Odnowa i rozwój wsi

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw


2015/2

Małe Projekty


2014/3

Małe Projekty

Odnowa i rozwój wsi

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw


2013/4

Małe Projekty

Odnowa i rozwój wsi

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw


2013/3

Małe projekty

Odnowa i rozwój wsi

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw


2013/1 i 2

Małe projekty

Odnowa i rozwój wsi

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw


2012/4

Małe Projekty

Odnowa i rozwój wsi

Tworzenie i rozwój przedsiębiorstw

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej


2012/3

Małe Projekty

Odnowa i rozwój wsi

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Różnicowanie w kierunku działaności nierolniczej

Wdrażanie LSR


2012/2

Małe projekty

Odnowa i rozwój wsi

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej


2012/1

Małe projekty

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 


2011

Wdrażanie LSR

Funkcjonowanie LGD 

Utrzymanie strony internetowej jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER - Poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki: Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 z udziałem lokalnej społeczności.

Do prawidłowego działania strony niezbędne są pliki cookie, zapoznaj się z naszą polityką plików cookie.     AKCEPTUJĘ