Lokalna Strategia Rozwoju 2016-2022

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 to dokument strategiczny stanowiący podstawę działania LGD Blisko Krakowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020. W LSR określone zostały kierunki rozwoju obszarów wiejskich gmin: Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne i Zabierzów po uprzednich konsultacjach społecznych, w których udział wzięły podmioty publiczne, społeczne i gospodarcze oraz mieszkańcy obszaru LGD.

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. 

 

 

Utrzymanie strony internetowej jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER - Poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki: Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 z udziałem lokalnej społeczności.

Do prawidłowego działania strony niezbędne są pliki cookie, zapoznaj się z naszą polityką plików cookie.     AKCEPTUJĘ