Lokalna Strategia Rozwoju 2009-2015

Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) 2009-2015  to dokument strategiczny, który stanowił podstawę działania LGD Blisko Krakowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013.  LSR 2009-2015 określała kierunki rozwoju obszarów wiejskich gmin: Czernichów, Mogilany, Skawina i Świątniki Górne. Kierunki te zostały określone po uprzednich konsultacjach społecznych, w których udział wzięly podmioty publiczne, społeczne i gospodarcze oraz mieszkańcy obszaru LGD.

Lokalna Strategia Rozwoju  
- tekst ujednolicony 

 Cele i wskaźniki Lokalnej Strategii Rozwoju

 


Utrzymanie strony internetowej jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER - Poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki: Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 z udziałem lokalnej społeczności.

Do prawidłowego działania strony niezbędne są pliki cookie, zapoznaj się z naszą polityką plików cookie.     AKCEPTUJĘ