Perspektywy-Potencjał-Partnerstwo-Rozwój. Podsumowanie realizacji LSR 2009-2015

Perspektywy-Potencjał-Partnerstwo-Rozwój. Podsumowanie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Blisko Krakowa na obszarze gmin: Czernichów, Mogilany, Skawina i Świątniki Górne w ramach środków PROW 2007-2013. /pobierz/

Utrzymanie strony internetowej jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER - Poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki: Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 z udziałem lokalnej społeczności.

Do prawidłowego działania strony niezbędne są pliki cookie, zapoznaj się z naszą polityką plików cookie.     AKCEPTUJĘ