Materiały szkoleniowe

Materiały ze szkolenia: Źródła pozyskiwania środków zewnętrznych:

 

 

Materiały z innych szkoleń:

Załączniki

s rozp. EFMR.pdf (983.81KB)
s rozp. EFROW.pdf (831.84KB)
s rozp. EFRR.pdf (220.57KB)
s rozp. EFS.pdf (252.75KB)
s rozp. ogólne.pdf (976.93KB)
s Pismo_MRiRW_17_07_2012_-_zaproszenie_do_konsultacji_CLLD.pdf (847.69KB)

Utrzymanie strony internetowej jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER - Poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki: Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 z udziałem lokalnej społeczności.

Do prawidłowego działania strony niezbędne są pliki cookie, zapoznaj się z naszą polityką plików cookie.     AKCEPTUJĘ