Edukacja Regionalna

Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa we współpracy z nauczycielami z obszaru Gmin: Czernichów, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne przygotowała opracowanie dotyczące możliwości wykorzystania zasobów historycznych, przyrodniczych i kulturowych obszaru wymienionych gmin w celu prowadzenia zajęć edukacji regionalnej realizowanych w ramach nowej podstawy programowej dla przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. 

Opracowanie pt Nieznana bliskość – zobaczyć i poznać region /pobierz/

Utrzymanie strony internetowej jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER - Poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki: Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 z udziałem lokalnej społeczności.

Do prawidłowego działania strony niezbędne są pliki cookie, zapoznaj się z naszą polityką plików cookie.     AKCEPTUJĘ