Konsultacje społeczne

KONSULTACJE SPOŁECZNE LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI

(14.11-30.11.2016 r.)


Materiały do pobrania

Prezentacja ze spotkań informacyjno-konsultacyjnych w cyklu spotkań przeprowadzonych w dniach 14-30 listopada 2016 r.

Zestawienie pytań i odpowiedzi uczestników spotkań

Zestawienie uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych lokalnych kryteriów wyboru operacji


Proces aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022

(30.09-07.10.2016 r.)


Zestawienie uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych aktualizacji LSR

Utrzymanie strony internetowej jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER - Poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki: Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 z udziałem lokalnej społeczności.

Do prawidłowego działania strony niezbędne są pliki cookie, zapoznaj się z naszą polityką plików cookie.     AKCEPTUJĘ