Organizacje pozarządowe

Mapa aktywności organizacji pozarządowych

Mapa aktywności organizacji pozarządowych stanowi narzędzie, którego zasadniczym celem jest pełny opis społeczności lokalnej pod względem aktualnej i potencjalnej partycypacji społecznej mieszkańców we wszystkich ważnych procesach społecznych, kulturowych, politycznych i ekonomicznych danej wspólnoty.

Przejdź do MAPY AKTYWNŚCI.

Utrzymanie strony internetowej jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER - Poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki: Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 z udziałem lokalnej społeczności.

Do prawidłowego działania strony niezbędne są pliki cookie, zapoznaj się z naszą polityką plików cookie.     AKCEPTUJĘ