Posiedzenie Rady LGD - rozpatrzenie protestów

W dniu 8 marca 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD Blisko Krakowa dotyczące rozpatrzenia protestów wniesionych w ramach naboru nr 4/2017 na operacje z podejmowania działalności gospodarczej.

W ramach naboru nr 4/2017 Rada rozpatrzyła łącznie 2 protesty, z czego wszystkie uznane zostały za niezasadne.

Protesty wraz zajętym w sprawie stanowiskiem Rady LGD przekazane zostały do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Rozpatrzone zostaną przez Urząd w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia ich otrzymania.

Protokół z posiedzenia

<<< powrót

Utrzymanie strony internetowej jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER - Poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki: Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 z udziałem lokalnej społeczności.

Do prawidłowego działania strony niezbędne są pliki cookie, zapoznaj się z naszą polityką plików cookie.     AKCEPTUJĘ