Podsumowanie spotkań

Od 27 lutego do 7 marca w gminach członkowskich stowarzyszenia Blisko Krakowa odbyły się spotkania informacyjno-konsultacyjne. Spotkania dedykowane były organizacjom i instytucjom z naszego obszaru, które chciałyby pozyskać dotacje w ramach PROW 2014-2020, na projekty w zakresie infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej.

W trakcie spotkań omówione zostały szczegółowo warunki pozyskiwania dotacji, kryteria i procedury oceny wniosków oraz zasady prawidłowego przygotowania dokumentacji aplikacyjnej.

We wszystkich spotkaniach udział wzięły 43 osoby.  Za obecność oraz aktywny udział - dziękujemy.

Materiały informacyjne prezentowane podczas spotkań dostępne /tutaj/

<<< powrót

Utrzymanie strony internetowej jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER - Poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki: Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 z udziałem lokalnej społeczności.

Do prawidłowego działania strony niezbędne są pliki cookie, zapoznaj się z naszą polityką plików cookie.     AKCEPTUJĘ