Zapraszamy na XXIV Walne Zebranie Członków stowarzyszenia Blisko Krakowa

Na podstawie § 17 ust. 2 oraz § 18 ust. 3 pkt 4 Statutu Zarząd stowarzyszenia Blisko Krakowa zwołuje XXIV sprawozdawcze Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w poniedziałek 19 marca 2018 r. w Sali Balowej w Dworze Dzieduszyckich - ul. Szkolna 4, 32-052 Radziszów. Dojazd /tutaj/

w I terminie – o godz. 1630, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania;

w II terminie – o godz. 1700, bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania.

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
 3. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad.
 4. Podsumowanie działalności stowarzyszenia Blisko Krakowa w 2017 roku
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady.
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej.
 8. Dyskusja i zatwierdzenie sprawozdań.
 9. Przedstawienie propozycji głównych kierunków działania w następnych latach
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.

Podczas zebrania będzie można uregulować składki członkowskie.  Uwagi i pytania prosimy kierować do biura LGD, 32-052 Radziszów, ul. Szkolna 4, tel. 12-256-02-31 lub przesłać na adres biuro@bliskokrakowa.pl.

Materiały do pobrania:

Zaproszenie /pobierz/

Regulamin obrad

Sprawozdanie z pracy biura w 2017 roku

Sprawozdanie finansowe za 2017 rok

Sprawozdanie merytoryczne za 2017 rok

Sprawozdanie z działalności Rady LGD w 2017 roku

Sprawozdanie z działalności Zarządu w 2017 roku

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2017 roku

<<< powrót

Utrzymanie strony internetowej jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER - Poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki: Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 z udziałem lokalnej społeczności.

Do prawidłowego działania strony niezbędne są pliki cookie, zapoznaj się z naszą polityką plików cookie.     AKCEPTUJĘ