Umowa partnerska podpisana

W dniu 27 listopada br., w biurze Stowarzyszenia Metropolia Krakowska w Krakowie, przedstawiciele LGD Blisko Krakowa oraz LGD Powiatu Wielickiego, podpisali Umowę partnerską. Jej podpisanie zwieńczyło pierwszy etap wspólnych działań nad projektem współpracy „Wyskocz za Kraków”, który oba stowarzyszenia razem realizują. 

Umowa stanowi o partnerstwie obu Lokalnych Grup Działania na rzecz realizacji projektu w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Stowarzyszenie Blisko Krakowa będzie pełniło rolę wiodącego partnera projektu.

Realizacja projektu służyć będzie zrównoważonemu rozwojowi lokalnych obszarów wiejskich, zwłaszcza potencjału turystycznego i rekreacyjnego, ale również promocji aktywnego trybu życia, dbałości o lokalne dziedzictwo kulturowe, historyczne i przyrodnicze.

Projekt pod nazwą: „Wyskocz za Kraków” będzie polegał na promocji obszaru objętego LSR obu partnerów projektu (terytorium graniczące z Krakowem od strony zachodniej i południowej) poprzez stworzenie i rozreklamowanie produktu turystycznego: pięciu tras turystycznych wytyczonych na obszarze gmin wchodzących w skład LGD Blisko Krakowa oraz LGD Powiatu Wielickiego. Wytyczone trasy bazować będą na istniejących walorach krajobrazowych i przyrodniczych i będą wykorzystywać lokalną infrastrukturę turystyczną oraz lokalną przedsiębiorczość związaną z branżą turystyczną i rekreacyjną. Stworzony produkt turystyczny ma być odpowiedzią na rosnącą popularność aktywnego wypoczynku poza miastem oraz szukaniem kompletnej oferty spędzania czasu wolnego. Partnerska współpraca w zakresie rozwoju usług turystycznych i podjęte w jej ramach działania, będą służyły rozwojowi obszaru wnioskujących LGD. Realizacja tego projektu służyć będzie przede wszystkim promocji obszarów obu stowarzyszeń, ale również wzmocnieniu kapitału społecznego, zachowaniu dziedzictwa lokalnego i rozwojowi lokalnej przedsiębiorczości.

Niebawem wniosek zostanie złożony w Urzędzie Marszałkowskim. Mamy nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli rozpocząć jego realizację.

<<< powrót

Utrzymanie strony internetowej jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER - Poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki: Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 z udziałem lokalnej społeczności.

Do prawidłowego działania strony niezbędne są pliki cookie, zapoznaj się z naszą polityką plików cookie.     AKCEPTUJĘ