Podsumowanie spotkań szkoleniowych dot. rozwijania działalności gospodarczych

W dniu 22 listopada br. w Radziszowie, odbyły się spotkania pod nazwą: „Zasady przygotowania dokumentacji aplikacyjnej z zakresu rozwoju działalności gospodarczej”.


Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczyło warunków pozyskiwania dotacji w zakresie rozwijania działalności gospodarczej oraz oceny i wyboru operacji. Podczas spotkania szkoleniowego omówiono formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularz biznesplanu w zakresie rozwijania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność”. W ramach szkolenia omówiono i szczegółowo wyjaśniono sposób dokonywania przez Radę LGD oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji dla przedsięwzięcia 2.2 Rozwijanie istniejących, w tym innowacyjnych, działalności gospodarczych.

W spotkaniu wzięły udział 23 osoby. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za obecność oraz aktywny udział. Prezentowany podczas spotkań materiał dostępny jest /tutaj/.

Przypominamy, że na bieżąco interpretacje i odpowiedzi na pytania dotyczące wsparcia w ramach PROW 2014-2020 śledzić możecie Państwo tutaj:

LGD Blisko Krakowa

UMWM

ARiMR

W razie uwag, pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z Biurem LGD /KONTAKT/

<<< powrót

Utrzymanie strony internetowej jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER - Poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki: Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 z udziałem lokalnej społeczności.

Do prawidłowego działania strony niezbędne są pliki cookie, zapoznaj się z naszą polityką plików cookie.     AKCEPTUJĘ