Zaproszenie

Zaproszenie na spotkanie szkoleniowe przygotowujące do aplikowania o wsparcie w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach PROW 2014-2020

 W związku z planowanym w grudniu 2017 roku naborem wniosków na operacje z zakresu podejmowania działalności gospodarczej, stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa  zaprasza wszystkich mieszkańców gmin: Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne oraz Zabierzów na bezpłatne spotkanie szkoleniowe przygotowujące do aplikowania o wsparcie w tym zakresie.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 21 listopada 2017 roku w godz. 15.00-19.00
w Sali Balowej w Dworze Dzieduszyckich (I piętro)
ul. Szkolna 4, 32-052 Radziszów (siedziba LGD Blisko Krakowa)

Osoby zainteresowane prosimy o dokonanie rejestracji poprzez formularz on-line https://docs.google.com/forms/d/1BHeubRWopFztTouXiYi7wUbtHaJSPTTUiD3BtNkfsjU/viewform?edit_requested=true lub poprzez kontakt telefoniczny z Biurem LGD (12 256 02 31). Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w spotkaniu zdecyduje kolejność zgłoszeń.

Rejestracja trwa od 13 do 17 listopada 2017 roku.

Po zakończeniu rejestracji otrzymacie Państwo potwierdzenie zgłoszenia.

W trakcie spotkania omówione zostaną szczegółowo zasady pozyskiwania dotacji oraz oceny i wyboru operacji dotyczących zakładania działalności gospodarczych przez LGD (w tym informacja na temat możliwości samozatrudnienia, skierowana w szczególności do osób należących do grup defaworyzowanych określonych w LSR), a także -w ramach wspierania beneficjentów w realizacji projektów - omówione zostaną podstawowe zasady wypełniania formularza wniosku o przyznanie pomocy oraz formularza biznesplanu w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Spotkanie jest bezpłatne i ma charakter ogólnodostępny.

O dokładnym terminie naboru wniosków poinformujemy Państwa w momencie jego ogłoszenia. Prosimy śledzić naszą stronę internetową www.bliskokrakowa.pl oraz pozostawać w kontakcie  z pracownikami biura /kontakt/.

Pełna treść zaproszenia /tutaj/.

<<< powrót

Utrzymanie strony internetowej jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER - Poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki: Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 z udziałem lokalnej społeczności.

Do prawidłowego działania strony niezbędne są pliki cookie, zapoznaj się z naszą polityką plików cookie.     AKCEPTUJĘ