Wizyta studyjna z Ukrainy

W dniu 31 sierpnia br. w siedzibie naszego stowarzyszenia miała miejsce wizyta studyjna ukraińskich samorządowców. Wizytę tą zorganizowała MISTiA w ramach szeregu wizyt studyjnych ukraińskich samorządowców z terenu donieckiego i ługańskiego (wschodnia Ukraina) w małopolskich jednostkach administracji samorządowej,  Wizyta ta zorganizowana została w ramach programu "Odnowienie systemu zarządzania oraz przywrócenie pokoju w poszkodowanych przez kryzys  gromadach Ukrainy", a finansowana była przez Program Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNDP) oraz Delegację Komisji Europejskiej w Kijowie.

Uczestnikami wizyty byli samorządowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i nieformalnych inicjatyw społecznych, a także aktywiści i liderzy lokalni.  Podczas wizyty strona ukraińska zapoznała się z rozwiązaniami i dobrymi praktykami w zakresie aktywizacji i partycypacji społecznej oraz współpracy miedzysektorowej.

W drugiej części spotkania pan Józef Niechaj, będący członkiem stowarzyszenia Nasz Radziszów, oprowadził naszych gości po Dworze Dzieduszyckich.

<<< powrót

Utrzymanie strony internetowej jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER - Poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki: Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 z udziałem lokalnej społeczności.

Do prawidłowego działania strony niezbędne są pliki cookie, zapoznaj się z naszą polityką plików cookie.     AKCEPTUJĘ