Zaproszenie do udziału w konkursie fotograficznym – „Skarby Blisko Krakowa w obiektywie …” – etap IV Jesień

Konkurs trwa od 22 grudnia 2013 do 30 listopada 2014 i jest przeprowadzany w 4 etapach: zima, wiosna, lato, jesień.

IV etap – Jesień trwa  do 14 listopada 2014 (wyniki 30 listopada 2014)

Celem konkursu jest promocja ciekawych miejsc (przyrodniczych, historycznych, kulturowych) znajdujących się na terenie gmin tworzących obszar LGD Blisko Krakowa (Czernichów, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne oraz popularyzacja indywidualnego spojrzenia uczestników konkursu na ciekawe miejsca obszaru LGD Blisko Krakowa.

Szczegóły w Regulaminie konkursu

Załącznik nr 1 (formularz zgłoszeniowy)

Załącznik nr 2 (formularz zgłoszenia dziecka)

Organizacja konkursu jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach Działania 431 Funkcjonowanie LGD, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

<<< powrót

Utrzymanie strony internetowej jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER - Poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki: Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 z udziałem lokalnej społeczności.

Do prawidłowego działania strony niezbędne są pliki cookie, zapoznaj się z naszą polityką plików cookie.     AKCEPTUJĘ