Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: Specjalista ds. procedur i monitoringu

Zarząd stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa ogłasza nabór na stanowisko pracy: Specjalista ds. procedur i monitoringu. 

Termin składania ofert: do 16 stycznia 2017 r. (poniedziałek), g. 16.00

więcej >>

Aktualności

Pokaż wszystkie

Szanowni Państwo, Członkowie stowarzyszenia LGD Blisko Krakowa,

Na podstawie § 17 ust. 2 oraz § 18 ust. 3 pkt 4 Statutu Zarząd stowarzyszenia Blisko Krakowa zwołuje XXI Walne Zebranie Członków sprawozdawczo-wyborcze, które odbędzie się we wtorek 31 stycznia 2017 r. w Sali Narad Urzędu Gminy Mogilany, 32-031 Mogilany, ul. Rynek 2.

 

W wyniku przeprowadzonego naboru ofert na wolne stanowisko: Specjalista ds. procedur i monitoringu do biura LGD wpłynęła jedna oferta.

Po przeprowadzeniu weryfikacji formalnej dokumentów do kolejnego etapu zakwalifikowała się następująca osoba:

  1. Jadwiga Przeniosło - Radziszów

Zgodnie z „Zasadami rekrutacji i zatrudniania pracowników oraz zlecania zadań Lokalnej Grupy Działania Blisko Krakowa”  wymieniona wyżej osoba  przeszła do merytorycznego etapu naboru.

Zapytanie ofertowe nr 1/2017 z dnia 16 stycznia 2017 r.

na świadczenie usług w zakresie bieżącej obsługi informatycznej

dla stowarzyszenia Blisko Krakowa

Termin składania ofert: 20 stycznia 2017 r.

Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa, działająca na terenie gmin: Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne, Zabierzów, Informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu rozwijania działalności gospodarczej

Zapoznaj się z ogłoszeniem o naborze - /KLIKNIJ/

Fundusze europejskie na rozwój wsi

Obszar LGD

Utrzymanie strony internetowej jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER - Poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki: Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 z udziałem lokalnej społeczności.

Do prawidłowego działania strony niezbędne są pliki cookie, zapoznaj się z naszą polityką plików cookie.     AKCEPTUJĘ