Zaproszenie na spotkania informacyjno-konsultacyjne

Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa z zaprasza wszystkich mieszkańców gmin: Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne oraz Zabierzów na spotkania informacyjno-konsultacyjne.

W trakcie spotkań omówione zostaną szczegółowo zasady oceniania i wyboru operacji, wraz z omówieniem sposobów przygotowania dokumentacji aplikacyjnej. Dodatkowo, z uwagi na konieczność zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne kryteriów.

więcej >>

Aktualności

Pokaż wszystkie

W dniu 1 grudnia 2016 r. w Radziszowie odbyło się  XX Walne Zebranie Członków stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa.

Szanowni Państwo!

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina uprzejmie informuje o ogłoszeniu otwartych konkursów ofert na wsparcie przez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych w 2017 r. w następujących obszarach:

W dniu wczorajszym, 30 listopada zakończyliśmy cykl spotkań informacyjno-konsultacyjnych z mieszkańcami naszego obszaru. Spotkanie odbyło się w  Urzędzie Gminy Czernichów.

W dniu 25 listopada 2016 roku  o godzinie 19:00 w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie z okazji światowego Dnia Nowotworów Neuroendokrynnych (NET) odbędzie się koncert charytatywny pod nazwą „Black or White”.

Fundusze europejskie na rozwój wsi

Obszar LGD

Utrzymanie strony internetowej jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER - Poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki: Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 z udziałem lokalnej społeczności.

Do prawidłowego działania strony niezbędne są pliki cookie, zapoznaj się z naszą polityką plików cookie.     AKCEPTUJĘ