Konsultacje społeczne aktualizacji LSR 2016-2022

Szanowni Państwo,

Zarząd Stowarzyszenia LGD Blisko Krakowa ogłasza konsultacje społeczne aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 dla obszaru gmin: Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne i Zabierzów.

więcej >>

Aktualności

Pokaż wszystkie

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem z wręczenia umów ramowych na realizację Lokalnych Strategii Rozwoju, zrealizowanym przez TV Skawina.

Zachęcamy do udziału w wydarzeniu.
W pierwszą niedzielę czerwca (5.06.2016) w Świątnikach Górnych odbędzie się doroczne święto Miasta Świątniki Górne. Dodatkowo w tym roku finał I Rekreacyjnego Rajdu Rowerowego Blisko Krakowa nastąpi włąśnie na obchodach święta miasta.

 

W wyniku przeprowadzonego naboru ofert na wolne stanowisko: Specjalista ds. procedur i monitoringu do biura LGD wpłynęły 4 oferty.

Po przeprowadzeniu weryfikacji formalnej dokumentów do kolejnego etapu zakwalifikowały się następujące osoby:

  1. Bartosz Kożuch – Kraków
  2. Aleksandra Trela – Kraków

Zgodnie z  „Zasadami rekrutacji i zatrudniania pracowników oraz zlecania zadań Lokalnej Grupy Działania Blisko Krakowa”  wymienione wyżej osoby  przechodzą do merytorycznego etapu naboru.

Blisko 315 mln złotych będą miały do rozdysponowania Lokalne Grupy Działania z Małopolski. W dniu 17 maja br. odbyo się uroczyste wręczenie umów ramowych na realizację Lokalnych Strategii Rozwoju.

Fundusze europejskie na rozwój wsi

Obszar LGD

Utrzymanie strony internetowej jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER - Poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki: Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 z udziałem lokalnej społeczności.

Do prawidłowego działania strony niezbędne są pliki cookie, zapoznaj się z naszą polityką plików cookie.     AKCEPTUJĘ