„3. Rekreacyjny Rajd Rowerowy Blisko Krakowa” - 30 września 2017 r.

UWAGA ZMIANA TERMINU WYDARZENIA !

3. Rekreacyjny Rajd Rowerowy Blisko Krakowa -odbędzie się 30 września 2017 r.

Zapraszamy!

Stowarzyszenie Blisko Krakowa zaprasza wszystkich lubiących aktywnie spędzać czas na „3. Rekreacyjny Rajd Rowerowy Blisko Krakowa”, który odbędzie się już 30 września 2017 r.

Gwarantujemy 27 km świetnej zabawy!

więcej >>

Aktualności

Pokaż wszystkie

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o  konsultacjach społecznych w zakresie projektu kryteriów oceny w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2018 r.

Dokumentacja dotycząca przedmiotu konsultacji będzie dostępna na stronie internetowej UMiG w Skawinie (www.gminaskawina.pl) w zakładce „konsultacje społeczne”, w BIP oraz w siedzibie UMiG w Skawinie, ul. Rynek 3, parter, pok. 2.

 

W dniu 31 sierpnia br. w siedzibie naszego stowarzyszenia odbyła się wizyta studyjna ukraińskich samorządowców. Wizytę tą zorganizowała MISTiA w ramach szeregu wizyt studyjnych ukraińskich samorządowców z terenu donieckiego i ługańskiego (wschodnia Ukraina) w małopolskich jednostkach administracji samorządowej, 

W Krzęcinie, w dniach 2-3 września, odbyły się Dożynki Gminne. Wydarzenie rozpoczęła uroczysta msza święta. Po jej zakończeniu ruszył tradycyjny korowód dożynkowy, który składał się z licznych delegacji sołectw niosących piękne, kolorowe wieńce dożynkowe. Podczas wydarzenia nie zabrakło atrakcji dla dzieci, a także miłośników tradycyjnej kuchni - regionalne stoiska suto zastawione były tradycyjnym przysmakami. Swoje stoisko miało również stowarzyszenie Blisko Krakowa, gdzie można było uzyskać informacje dotyczące udzielania wsparcia w ramach programu PROW 2014 - 2020, a także projektu Skarby Blisko Krakowa. Podczas Dożynek odbył się również finał naszej tegorocznej zabawy Odkrywaj Skarby Blisko Krakowa 2017.

Fundusze europejskie na rozwój wsi

Obszar LGD

Utrzymanie strony internetowej jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER - Poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki: Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 z udziałem lokalnej społeczności.

Do prawidłowego działania strony niezbędne są pliki cookie, zapoznaj się z naszą polityką plików cookie.     AKCEPTUJĘ