Skarby Blisko Krakowa

Skarby Blisko Krakowa to ogół atrakcji turystyczno-rekreacyjnych sześciu podkrakowskich gmin: Czernichowa, Liszek, Mogilan, Skawiny, Świątnik Górnych oraz Zabierzowa.

Najpiękniejsze kościoły, dwory, muzea, rezerwaty przyrody oraz inne ciekawe miejsca regionu pozostające często w cieniu Królewskiego Miasta, a przecież warte wydobycia i podziwiania.

Okryj Skarby Blisko Krakowa - przejdź do PORTALU.

  

plakat do siedzibyOperacja pn. „Ewaluacja zewnętrzna małopolskich lokalnych strategii rozwoju” mająca na celu identyfikację
i ocenę efektów realizacji lokalnych strategii rozwoju 2014-2020 w województwie małopolskim zakończoną
opracowaniem narzędzia wspierającego zarządzanie strategiczne lokalnych grup działania poprzez przeprowadzenie
ewaluacji zewnętrznej w okresie maj-październik 2021 r., współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Schematu II Pomocy Technicznej ,,Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.