Władze LGD

Zarząd LGD

 • Prezes – Daniel Wrzoszczyk
 • Wiceprezes – Maciej Gędłek
 • Wiceprezes Mateusz Mlost
 • Skarbnik  Małgorzata Tomczyk
 • Sekretarz Beata Skalska
 • Członek Zarządu – Kazimierz Macheta
 • Członek Zarządu – Stanisław Kozioł

Rada LGD

Członkowie Rady LGD Blisko Krakowa:

Sektor Publiczny

 • Tomasz Ożóg (Przewodniczący Rady) – Miasto i Gmina Skawina
 • Danuta Filipowicz  Gmina Czernichów

Sektor społeczny

Halina Jaskierna
 • Dawid Styrylski
 • Tomasz Ziarkowski

Sektor Gospodarczy
Mieczysław Biskup (Wiceprzewodniczący Rady)
Marek Malec (Wiceprzewodniczący Rady)
Wojciech Wojtaszek

Regulamin Rady

Komisja Rewizyjna LGD

 • Joanna Dudek
 • Aleksandra Małek
 • Janusz Śmiech
 • Małgorzata Madeja
 • Daniel Ryś

plakat do siedzibyOperacja pn. „Ewaluacja zewnętrzna małopolskich lokalnych strategii rozwoju” mająca na celu identyfikację
i ocenę efektów realizacji lokalnych strategii rozwoju 2014-2020 w województwie małopolskim zakończoną
opracowaniem narzędzia wspierającego zarządzanie strategiczne lokalnych grup działania poprzez przeprowadzenie
ewaluacji zewnętrznej w okresie maj-październik 2021 r., współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Schematu II Pomocy Technicznej ,,Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.