Władze LGD

Zarząd LGD

 • Prezes – Daniel Wrzoszczyk
 • Wiceprezes – Maciej Gędłek
 • Wiceprezes Mateusz Mlost
 • Skarbnik  Małgorzata Tomczyk
 • Sekretarz Beata Skalska
 • Członek Zarządu – Kazimierz Macheta
 • Członek Zarządu – Stanisław Kozioł

Rada LGD

Członkowie Rady LGD Blisko Krakowa:

Sektor Publiczny

 • Tomasz Ożóg (Przewodniczący Rady) – Miasto i Gmina Skawina
 • Zbigniew Biernat  Gmina Czernichów

Sektor społeczny

Halina Jaskierna
 • Dawid Styrylski
 • Tomasz Ziarkowski

Sektor Gospodarczy
Mieczysław Biskup (Wiceprzewodniczący Rady)
Marek Malec (Wiceprzewodniczący Rady)
Wojciech Wojtaszek

Regulamin Rady

Komisja Rewizyjna LGD

 • Joanna Dudek
 • Aleksandra Małek
 • Janusz Śmiech
 • Małgorzata Madeja
 • Daniel Ryś