Dołącz do nas

  • Deklaracja członkowska – osoba fizyczna (.pdf) (.doc)

  • Deklaracja członkowska – osoba prawna (.pdf) (.doc)

Składki członkowskie:

-dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej - 10 zł/rok

- dla przedsiębiorców, w tym osób fizycznych i organizacji społecznych prowadzących działalność gospodarczą - 30 zł/rok 

- dla organizacji społecznych nie prowadzących działalności gospodarczej - 10 zł/rok

Składkę należy wpłacić na konto o numerze: 91 8591 0007 0310 0561 4459 0001 w treści wpisując imię i nazwisko oraz okres za jaki uiszczana jest składka.

plakat do siedzibyOperacja pn. „Ewaluacja zewnętrzna małopolskich lokalnych strategii rozwoju” mająca na celu identyfikację
i ocenę efektów realizacji lokalnych strategii rozwoju 2014-2020 w województwie małopolskim zakończoną
opracowaniem narzędzia wspierającego zarządzanie strategiczne lokalnych grup działania poprzez przeprowadzenie
ewaluacji zewnętrznej w okresie maj-październik 2021 r., współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Schematu II Pomocy Technicznej ,,Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.