Edukacja Regionalna

Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa we współpracy z nauczycielami z obszaru Gmin: Czernichów, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne przygotowała opracowanie dotyczące możliwości wykorzystania zasobów historycznych, przyrodniczych i kulturowych obszaru wymienionych gmin w celu prowadzenia zajęć edukacji regionalnej realizowanych w ramach nowej podstawy programowej dla przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. 

Opracowanie pt Nieznana bliskość – zobaczyć i poznać region /pobierz/

plakat do siedzibyOperacja pn. „Ewaluacja zewnętrzna małopolskich lokalnych strategii rozwoju” mająca na celu identyfikację
i ocenę efektów realizacji lokalnych strategii rozwoju 2014-2020 w województwie małopolskim zakończoną
opracowaniem narzędzia wspierającego zarządzanie strategiczne lokalnych grup działania poprzez przeprowadzenie
ewaluacji zewnętrznej w okresie maj-październik 2021 r., współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Schematu II Pomocy Technicznej ,,Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.