listy operacji

Listy operacji zgodnych z LSR oraz wybranych do finansowania będą dostępne po przeprowadzonych naborach i zakończonych procedurach i oceny i wyboru.