Nabory

AKTUALNE NABORY:

Nabór nr 1/2019 - ogłoszony 18.02.2019 r.
na operacje z zakresu podejmowania działalności gospodarczej
 
Nabór nr 2/2019 - ogłoszony 18.02.2019 r.
na operacje z zakresu rozwijania działalności gospodarczej

ARCHIWUM NABORÓW:

Nabór nr 1/2017 - ogłoszony 13.01.2017 r.

na operacje z zakresu budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Nabór nr 2/2017 - ogłoszony 13.01.2017 r.

na operacje z zakresu budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów

Nabór nr 3/2017 - ogłoszony 13.01.2017 r.

na operacje z zakresu rozwijania działalności gospodarczej

Nabór nr 4/2017 - ogłoszony 20.11.2017 r.

na operacje z zakresu podejmowania działalności gospodarczej

Nabór nr 5/2017 - ogłoszony 20.11.2017 r.

na operacje z zakresu rozwijania działalności gospodarczej

 

Nabór nr 1/2018 - ogłoszony 21.03.2018 r.

na operacje z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Nabór nr 2/2018 - ogłoszony 21.03.2018 r.

na operacje z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Nabór nr 3/2018 - ogłoszony 21.03.2018 r.

na operacje z zakresubudowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów

Operacja własna nr 1/2018/OW - zamiar ogłoszony 04.07.2018 r.
Operacja własna nr 2/2018/OW - zamiar ogłoszony 16.07.2018 r.