Sprawozdania

2018

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

Sprawozdanie z pracy Zarządu 2017-2018

Sprawozdanie z pracy Rady LGD 2017-2018

Sprawozadnie z pracy Komisji Rewizyjnej 2017-2018

2017

Sprawozdanie finansowe za rok 2017

Sprawozdanie z pracy Zarządu 2017

Sprawozdanie z pracy Rady LGD 2017

Sprawozadnie z pracy Komisji Rewizyjnej 2017

2016

Sprawozdanie finansowe za rok 2016

Sprawozdanie z kadencji Zarządu 2015-2016

Sprawozdanie z kadencji Rady LGD 2015-2016

Sprawozadnie z kadencji Komisji Rewizyjnej 2015-2016

2015

Sprawozdanie finansowe za rok 2015

Sprawozdanie z pracy Zarządu w 2015 roku

Sprawozdanie z pracy Rady LGD w 2015 roku

Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w 2015 roku

2014

Sprawozdanie finansowe za 2014 rok

Sprawozdanie z kadencji Zarządu 2013-2014

Sprawozdanie z kadencji Rady 2013-2014

Sprawozdanie z kadencji Komisji Rewizyjnej 2013-2014

2013

Sprawozdanie finansowe za 2013 rok

Sprawozdanie z pracy Zarządu w 2013 roku

Sprawozdanie z pracy Rady w 2013 roku

Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w 2013 roku

2012

Sprawozdanie finansowe za 2012 rok

Sprawozdanie z kadencji Zarządu 2011-2012

Sprawozdanie z kadencji Rady 2011-2012

Sprawozdanie z kadencji Komisji Rewizyjnej 2011-2012

 

2011

Sprawozdanie finansowe za 2011 rok

Sprawozdanie z pracy Zarządu w 2011 roku

Sprawozdanie z pracy Rady w 2011 roku

Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w 2011 roku

2010

Sprawozdanie finansowe za 2010 rok

Sprawozdanie z kadencji Zarządu 2008-2011

Sprawozdanie z kadencji Rady 2009-2011

Sprawozdanie z kadencji Komisji Rewizyjnej 2008-2011

2009

Sprawozdanie finansowe za 2009 rok

plakat do siedzibyOperacja pn. „Ewaluacja zewnętrzna małopolskich lokalnych strategii rozwoju” mająca na celu identyfikację
i ocenę efektów realizacji lokalnych strategii rozwoju 2014-2020 w województwie małopolskim zakończoną
opracowaniem narzędzia wspierającego zarządzanie strategiczne lokalnych grup działania poprzez przeprowadzenie
ewaluacji zewnętrznej w okresie maj-październik 2021 r., współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Schematu II Pomocy Technicznej ,,Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.