Raporty monitorujące i ewaluacyjne

2018

Raport ewaluacyjny - 2018 rok

IV kwartał (październik-grudzień) 2018 r.

III kwartał (lipiec-wrzesień) 2018 r.

II kwartał (kwiecień-czerwiec) 2018 r.

I kwartał (styczeń-marzec) 2018 r.

2017

Raport ewaluacyjny - 2017 rok

IV kwartał (październik-grudzień) 2017 r.

III kwartał (lipiec-wrzesień) 2017 r.

II kwartał (kwiecień-czerwiec) 2017 r.

I kwartał (styczeń-marzec) 2017 r.

2016

Raport ewaluacyjny - 2016 rok

IV kwartał (październik-grudzień) 2016 r.

III kwartał (lipiec-wrzesień) 2016 r.

II kwartał (kwiecień-czerwiec) 2016 r.

 


2009-2015 Raporty końcowe

Małe Projekty

Odnowa i rozwój wsi

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw


2015/1

Małe Projekty

Odnowa i rozwój wsi

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

 


2014/4

Małe Projekty

Odnowa i rozwój wsi

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw


2015/2

Małe Projekty


2014/3

Małe Projekty

Odnowa i rozwój wsi

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw


2013/4

Małe Projekty

Odnowa i rozwój wsi

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw


2013/3

Małe projekty

Odnowa i rozwój wsi

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw


 

2013/1 i 2

Małe projekty

Odnowa i rozwój wsi

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw

 


2012/4

Małe Projekty

Odnowa i rozwój wsi

Tworzenie i rozwój przedsiębiorstw

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej


2012/3

Małe Projekty

Odnowa i rozwój wsi

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Różnicowanie w kierunku działaności nierolniczej

Wdrażanie LSR

 


2012/2

Małe projekty

Odnowa i rozwój wsi

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej


2012/1

Małe projekty

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 

 


2011

Wdrażanie LSR

Funkcjonowanie LGD 

plakat do siedzibyOperacja pn. „Ewaluacja zewnętrzna małopolskich lokalnych strategii rozwoju” mająca na celu identyfikację
i ocenę efektów realizacji lokalnych strategii rozwoju 2014-2020 w województwie małopolskim zakończoną
opracowaniem narzędzia wspierającego zarządzanie strategiczne lokalnych grup działania poprzez przeprowadzenie
ewaluacji zewnętrznej w okresie maj-październik 2021 r., współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Schematu II Pomocy Technicznej ,,Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.