Lokalna Strategia Rozwoju 2009-2015

Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) 2009-2015  to dokument strategiczny, który stanowił podstawę działania LGD Blisko Krakowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013.  LSR 2009-2015 określała kierunki rozwoju obszarów wiejskich gmin: Czernichów, Mogilany, Skawina i Świątniki Górne. Kierunki te zostały określone po uprzednich konsultacjach społecznych, w których udział wzięly podmioty publiczne, społeczne i gospodarcze oraz mieszkańcy obszaru LGD.

Lokalna Strategia Rozwoju  
- tekst ujednolicony 

 Cele i wskaźniki Lokalnej Strategii Rozwoju

plakat do siedzibyOperacja pn. „Ewaluacja zewnętrzna małopolskich lokalnych strategii rozwoju” mająca na celu identyfikację
i ocenę efektów realizacji lokalnych strategii rozwoju 2014-2020 w województwie małopolskim zakończoną
opracowaniem narzędzia wspierającego zarządzanie strategiczne lokalnych grup działania poprzez przeprowadzenie
ewaluacji zewnętrznej w okresie maj-październik 2021 r., współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Schematu II Pomocy Technicznej ,,Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.