Dzień Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Społecznych 2021 przeszedł już do historii…

W minioną niedzielę, 12 września, gościliśmy z naszym stoiskiem podczas organizowanego już po raz piąty DOPiS-u. Wydarzenie zostało zorganizowane przez działające przy Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, we współpracy z Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych oraz biorącymi udział w wydarzeniu organizacjami pozarządowymi.

Warsztaty przygotowania świec, zajęcia taneczne, malowanie na folii, pokazy wozów strażackich i sprzętu gaśniczego, piłkarski tor przeszkód, warsztaty krawieckie czy foto budka z królem Janem III Sobieskim to tylko niektóre z atrakcji, z których można było skorzystać w tym dniu. Odwiedzający Skawiński Park Miejski mieli również możliwość odwiedzenia naszego stoiska, gdzie za udział w grze stanowiskowej i poprawną odpowiedź w quizie dotyczącym Skarbów Blisko Krakowa czekały liczne gadżety LGD.

Osoby zainteresowane działalnością Lokalnej Grupy Działania Blisko Krakowa mogły również uzyskać informacje o projektach zrealizowanych na naszym terenie w ramach PROW 2014-2020 oraz skorzystać z bezpłatnie udzielanego doradztwa.

Dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili nas podczas tego dnia i zapraszamy do ponownej zabawy z rok!

DOPIS 2021 kolaż