Operacja własna - "Ekochatka Blisko Krakowa"

zestawy color

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

 

Operacja pn. "Ekochatka Blisko Krakowa - podniesienie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych poprzez utworzenie mobilnej pracowni OZE" mająca na celu podniesienie wiedzy mieszkańców w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatu poprzez utworzenie mobilnej pracowni OZE "Ekochatka" przez stowarzyszenie Blisko Krakowa w wyniku zakupu niezbędnego wyposażenia i materiałów dydaktycznych, a także przeprowadzenia szkoleń i warsztatów on-line dla mieszkańców obszaru w terminie do złożenia wniosku o płatność końcową" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. LEADER, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.