Zaproszenie na XXIX Walne Zebranie Członków w dniu 21 czerwca 2021 r.

Szanowni Państwo, Członkowie stowarzyszenia Blisko Krakowa,

zapraszamy na XXIX Walne Zebranie Członków sprawozdawczo-wyborcze, które odbędzie się w poniedziałek 21 czerwca 2021 r. w  Sali Balowej w Dworze Dzieduszyckich, adres: ul. Szkolna 4, 32-052 Radziszów:

w I terminie – o godz. 1530, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania;

w II terminie – o godz. 1600, bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania.

Proponowany Porządek Obrad:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
 3. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Procedury oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Procedury ustalania lokalnych kryteriów wyboru operacji i grantobiorców oraz ich zmiany.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
 7. Podsumowanie działalności stowarzyszenia Blisko Krakowa w latach 2019-2021.
 8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu oraz Biura LGD.
 9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady.
 10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej oraz wniosku w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
 11. Dyskusja i zatwierdzenie sprawozdań.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
 13. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz zgłoszenie kandydatów do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady.
 14. Wybór Zarządu.
 15. Wybór Komisji Rewizyjnej.
 16. Wybór Rady LGD Blisko Krakowa.
 17. Przedstawienie propozycji głównych kierunków działania w następnych latach.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad.

Dodatkowe informacje, sprawozdania oraz projekty uchwał dostępne będą na stronie  internetowej www.bliskokrakowa.pl. Podczas zebrania będzie można uregulować składki członkowskie. Uwagi i pytania prosimy kierować do biura LGD, 32-052 Radziszów, ul. Szkolna 4, tel. 12-256-02-31 lub przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regulamin obrad

Zmiana procedury oceny i wyboru operacji - projekt

Uchwała - zmiana Procedury oceny i wyboru operacji - projekt

Zmiana procedury ustalania lokalnych kryteriów wyboru operacji - projekt

Uchwała - zmiana procedury ustalania lokalnych kryteriów wyboru operacji

Zmiana Statutu-projekt

Uchwała - zmiana Statutu - projekt

Sprawozdanie finansowe-2020 rok

Sprawozdanie merytoryczne-2020 rok

Sprawozdanie z kadencji Zarządu

Sprawozdanie z kadencji Rady

Sprawozdanie z kadencji Komisji Rewizyjnej

Sprawozdanie z pracy biura - 2020 rok

 

plakat do siedzibyOperacja pn. „Ewaluacja zewnętrzna małopolskich lokalnych strategii rozwoju” mająca na celu identyfikację
i ocenę efektów realizacji lokalnych strategii rozwoju 2014-2020 w województwie małopolskim zakończoną
opracowaniem narzędzia wspierającego zarządzanie strategiczne lokalnych grup działania poprzez przeprowadzenie
ewaluacji zewnętrznej w okresie maj-październik 2021 r., współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Schematu II Pomocy Technicznej ,,Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.