Ekochatka Blisko Krakowa - film warsztat - online

Zapraszamy do zapoznania się z naszym filmem szkoleniowym, który powstał w ramach projektu "Ekochatka Blisko Krakowa - podniesienie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych poprzez utworzenie mobilnej pracowni OZE".

W filmie przedstawiono zasady działania pompy ciepła, fotowoltaiki, energii wiatru oraz energii cieplnej. Do przeprowadzenia eksperymentów wykorzystano wybrane modele zakupione w ramach projektu.

Podmioty zainteresowane nieodpłatnym wypożyczeniem modeli odnawialnych źródeł energii dostosowanych do różnych grup wiekowych zapraszamy do kontaktu z Lokalną Grupą Działania Blisko Krakowa z siedzibą w Radziszowie, ul. Szkolna 4 (Dwór Dzieduszyckich).

>Ekochatka Blisko Krakowa<

Zachęcamy do obejrzenia!

 

plakat do siedzibyOperacja pn. „Ewaluacja zewnętrzna małopolskich lokalnych strategii rozwoju” mająca na celu identyfikację
i ocenę efektów realizacji lokalnych strategii rozwoju 2014-2020 w województwie małopolskim zakończoną
opracowaniem narzędzia wspierającego zarządzanie strategiczne lokalnych grup działania poprzez przeprowadzenie
ewaluacji zewnętrznej w okresie maj-październik 2021 r., współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Schematu II Pomocy Technicznej ,,Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.