Patronat Skarby Blisko Krakowa 2021 - wyniki

Informujemy, iż w naborze na współorganizację przedsięwzięcia pn. Patronat Skarby Blisko Krakowa, przeprowadzonym od 15 do 28 lutego 2021 roku, wpłynęły 23 wnioski. Decyzją Rady Partnerstwa Razem Blisko Krakowa do dofinansowania wybrano 19 projektów. Od decyzji nie przysługuje odwołanie.

Lista przedsięwzięć objętych patronatem znajduje się TUTAJ