Ankieta dla mieszkańców gmin członkowskich Lokalnej Grupy Działania Blisko Krakowa

Szanowni Państwo,

zapraszamy mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania Blisko Krakowa do wyrażenia opinii na temat warunków życia w Państwa gminie. Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą, by dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców regionu i zrealizować badanie ewaluacyjne oceny wdrożenia strategii.

Ankieta_online