Szkolenie z obsługi modeli OZE

Szkolenie zostało przeprowadzone w dniu 22 października 2020 roku, przez instruktorów z Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii WGGIOŚ, AGH w Miękini. Uczestnicy mogli na przykładzie pozyskanych, w ramach operacji własnej LGD, modeli poznać zasady działania pompy ciepła, fotowoltaiki czy kolektorów słonecznych. Nie małym wyzwaniem okazało się obliczanie ile energii uda się zaoszczędzić dzięki korzystaniu z Odnawialnych Źródeł Energii.

Zakup modeli i szkolenie jest jednym z etapów operacji własnej LGD "Ekochatka Blisko Krakowa - podniesienie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych poprzez utworzenie mobilnej pracowni OZE".

kolaż