Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy: Specjalista ds. aktywizacji i promocji

 

Zarząd stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa, ul. Szkolna 4, 32-050 Radziszów informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy: Specjalista ds. aktywizacji i promocji jako kandydata do zatrudnienia wskazano: Panią Agnieszkę Kanię, zamieszkałą w Radziszowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Na podstawie przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami, którzy spełniali wymagania formalne ustalono, że Pani Agnieszka Kania w największym stopniu spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze dotyczące wykształcenia, wiedzy
i kwalifikacji niezbędnych na stanowisku Specjalisty ds. aktywizacji i promocji. Wobec powyższego Zarząd uznał Panią Agnieszkę Kanię za najlepszą kandydatkę na to stanowisko.