Kolejne projekty zrealizowane na terenie LGD Blisko Krakowa

Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa zaprasza do zapoznania się z projektami, które zostały zrealizowane lub są w trakcie realizacji dzięki otrzymanemu wsparciu funduszy europejskich: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Prezentowane projekty współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja zarządzająca PROW – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Galeria projektów dostępna jest pod linkiem:

http://www.bliskokrakowa.pl/zrealizowane-projekty/projekty.html