Przedłużenie terminu przyjmowania wniosków w naborach 15/2020 i 16/2020

 Wnioski w naborach 15/2020 i 16/2020 są przyjmowane w terminie od 7 grudnia 2020 do 5 stycznia 2021 roku.

Wnioski można składać w następujących godzinach:

poniedziałek: 8:00-18:00

wtorek-czwartek: 8:00-16:00

piątek: 8:00-14:00

Wigilia (24.12.2020): 8:00-12:00

Sylwester (31.12.2020): 8:00-12:00

5.01.2021 (ostatni dzień naboru): do godziny 14:00.

Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny celem ustalenia daty i godziny złożenia wniosku.

wnioski przedluzenie

plakat do siedzibyOperacja pn. „Ewaluacja zewnętrzna małopolskich lokalnych strategii rozwoju” mająca na celu identyfikację
i ocenę efektów realizacji lokalnych strategii rozwoju 2014-2020 w województwie małopolskim zakończoną
opracowaniem narzędzia wspierającego zarządzanie strategiczne lokalnych grup działania poprzez przeprowadzenie
ewaluacji zewnętrznej w okresie maj-październik 2021 r., współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Schematu II Pomocy Technicznej ,,Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.