Zapytanie ofertowe - wyniki

 

LGD Blisko Krakowa zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:

„Ekochatka Blisko Krakowa – podniesienie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych poprzez utworzenie mobilnej pracowni OZE.”

Szczegóły poniżej:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego (doc)

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego (pdf)

Wyniki: Protokół z przeprowadzonego postępowania