Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy: kierownik biura

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy: Kierownik Biura

Zarząd stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa, ul. Szkolna 4, 32-052 Radziszów

informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy: Kierownik Biura

jako kandydata do zatrudnienia wskazano:
Pana Grzegorza Knapika, zamieszkałego w Zelczynie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Na podstawie przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami, którzy spełniali wymagania formalne ustalono, że Pan Grzegorz Knapik w największym stopniu spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze dotyczące wykształcenia, wiedzy i kwalifikacji niezbędnych na stanowisku Kierownika Biura.

Wobec powyższego Zarząd uznał Pana Grzegorza Knapika za najlepszego kandydata na to stanowisko.