Wyniki I etapu naboru na stanowisko: kierownik biura

W wyniku przeprowadzonego naboru ofert na wolne stanowisko pracy: kierownik biura do stowarzyszenia Blisko Krakowa wpłynęły dwie oferty.

Po przeprowadzeniu weryfikacji formalnej dokumentów, do kolejnego etapu zakwalifikowało się dwóch kandydatów.

Zgodnie z „Zasadami rekrutacji i zatrudniania pracowników oraz zlecania zadań Lokalnej Grupy Działania Blisko Krakowa” kandydaci przeszli do merytorycznego etapu naboru.